Padedu išvystyti ir efektyviai įvesti į rinką inovatyvius verslus. Užtikrinu pilną projekto rinkodaros priežiūrą ir koordinavimą pagal Evolution Curve metodiką, todėl akcininkai visada turi 100% aiškumą, kurioje stadijoje yra jų startuolis bei, ką ir kaip daryti toliau, kad verslo idėja išaugtų į tęstinį globalų verslą.

  • Taupau Jūsų laiką ir padedu išjudinti startuolius – vedu idėjų generavimo ir darbines sesijas, kad startuoliai patys atrastų sprendimus ir progresuotų.
  • Išsklaidau abejones ir sumažinu klaidų tikimybę – iškeliu ir padedu pasitikrinti trūkstamas verslo hipotezes bei atlikti rinkos galimybių studijas, kad sprendimus galėtumėte priimti remdamiesi objektyvia informacija.
  • Suorientuoju į rezultato siekimą, o ne į atsitiktinę veiklą – suformuoju ir padedu realizuoti užduotis, kad startuoliai pasiektų numatytus sekančius verslo plėtros etapus („milestones“).
  • Padedu išlaikyti situaciją “ant pulso” – dalyvauju susirinkimuose ir fiksuoju kiekvieno startuolio progresą gantt diagramoje su naujausia informacija, kuri Jums, kaip investuotojui yra aktuali.

Jei matote, kad Jums reikėtų kiek kitokios pagalbos, duokite žinią, ir tai mielai aptarsime!