Post a scientific conference in Tallinn | Marketologai

Post a scientific conference in Tallinn


Donatas Jonikas 7 years ago no comments .

Mokslinė konferencija „ICEM-2012“ vyko bendradarbiaujant su fakultetu iš Kauno Technologijos Universiteto, Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LitORS), ekonomikos fakultetu iš Kaliningrado Valstybinio Technikos Universiteto (Rusijos Federacija), inžinerinės ekonomikos ir vadybos fakultetu iš Rygos Technikos Universiteto (Latvija), verslo ir vadybos fakultetu iš Brno Technologijos Universiteto (Čekijos Respublika) ir Talino Ekonomikos ir Verslo Administravimo Mokykla iš Talino Technologijos Universiteto (Estija).

Pagrindinis šios konferencijos tikslas – suburti mokslininkus ir tyrėjus iš viso pasaulio bendrai mokslinei diskusijai. Diskusijos tema – ekonominiai ir vadybiniai pokyčiai, kurie vyksta verslo ir studijų pasaulyje, globalizacijos kontekste.

Mokslinės Konferencijos tribūnoje, atstovaudamas Klaipėdos Universitetą, Donatas Jonikas pristatė savo pranešimą „Vertės Kūrimas Per Įmonių Socialinę Atsakomybę (ĮSA) Suinteresuotų Asmenų Lygyje“.

Šio darbo tikslas buvo nustatyti teorinės vertės kūrimo galimybes taikant ĮSA suinteresuotosioms šalims, vengiant išsamių diskusijų dėl vertės kūrimo bendrai aplinkai. Po pristatymo šis Donato Joniko mokslinis straipsnis pasirodė spaudoje.

Comments on Facebook